Không xác nhận “thông quan” trên tờ khai điện tử in

Trước thực tế có một số công chức hải quan vẫn xác nhận dấu “thông quan” lên tờ khai hải quan hàng hóa đã được thông quan trên hệ thống, Tổng cục Hải quan đã có văn bản thống nhất thực hiện trong toàn ngành về việc ký tên, đóng dấu, xác nhận trên tờ khai hải quan điện tử in.

Theo đó, công chức hải quan không thực hiện ký tên, đóng dấu công chức và xác nhận trên tờ khai hải quan điện tử được in ra từ Hệ thống.

Trường hợp một số cơ quan quản lý nhà nước chưa trang bị được các thiết bị để tra cứu dữ liệu tờ khai hải quan điện tử theo quy định tại khoản 9 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản hướng dẫn riêng từng trường hợp để hỗ trợ người khai hải quan thực hiện các thủ tục liên quan.

Cho đến thời điểm hiện tại, Tổng cục Hải quan đã có hai văn bản hướng dẫn liên quan đến tờ khai hải quan đối với xe ô tô, xe gắn máy NK, tạm NK (công văn 5259/TCHQ-GSQL) và xác nhận bản kê chi tiết số tổng thành máy, thân máy, tổng thành khung (công văn 6397/TCHQ-GSQL).

Các hướng dẫn của Tổng cục Hải quan trong hai trường hợp trên nhằm tạo điều kiện cho DN có đủ hồ sơ đăng ký lưu hành xe tại cơ quan Công an, trong khi cơ quan này chưa trang bị được các thiết bị để tra cứu dữ liệu tờ khai hải quan điện tử kết nối thông tin với cơ quan Hải quan.

Khoản 9 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định việc sử dụng tờ khai hải quan điện tử.

Tờ khai hải quan điện tử có giá trị sử dụng trong việc thực hiện các thủ tục về thuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thủ tục thanh toán qua Ngân hàng và các thủ tục hành chính khác; chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan sử dụng tờ khai hải quan điện tử phục vụ yêu cầu quản lý, không yêu cầu người khai hải quan cung cấp tờ khai hải quan giấy.

Cơ quan Hải quan có trách nhiệm cung cấp thông tin tờ khai hải quan dưới dạng dữ liệu điện tử cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Các cơ quan có liên quan có trách nhiệm trang bị các thiết bị để tra cứu dữ liệu trên tờ khai hải quan điện tử.


Bài viết liên quan

Đối tác của chúng tôi

Công Ty Lửa Việt Express - Phone: 0985 759 486 Công Ty Lửa Việt Express